Er zijn in de meubel- en interieurbouwbranche meerdere functies waarvoor je een erkend vakdiploma kunt halen. Hieronder zie je per functie de opleidingsinstituten waar de opleiding wordt gegeven en aanvullende informatie over de inhoud en duur van de opleiding. Kijk voor meer informatie ook eens op de website: meubelmakerworden.nl

Kennis en vaardigheden die horen bij een bepaald beroep worden niet alleen verworven door aan onderwijs deel te nemen. Ze kunnen ook ontwikkeld worden in het werk zelf, maar ook in hobby's, vrijwilligerswerk of door het volgen van cursussen. De al aanwezige kennis en vaardigheden kunnen soms betekenen dat een opleidingstraject korter duurt. Via een EVC-traject kan dat onderzocht worden en de uitkomsten vastgelegd in een ervaringscertficaat. Voor meer informatie over het ervaringscertificaat zie de website: ecmeubel.nl/werknemers/loopbaanontwikkeling/ervaringscertificaat